Recyklácia elektro odpadu

Vyraďujete z majetku morálne zastarané či nefunkčné alebo inak opotrebované elektrozariadenia? Spoločnosť Green Wave Recycling, s.r.o. vám zabezpečí odvoz a environmentálne spracovanie elektroodpadu:

Počítače
Staré funkčné počítače môžu byť často znovu použité a nefunkčné sa dajú recyklovať. Počítače zozbierame, vymažeme dáta a zrecyklujeme.
Recyklácia počítačov pomáha uchovávať nerastné bohatstvo a zabraňuje devastácii prírody ľudským pričinením.

Spotrebiče
Umývačky riadu, práčky, mikrovlnky či rýchlovarné kanvice zozbierame priamo z vašej kancelárie a následne zrecyklujeme.

Stolové telefóny
Zbierame a recyklujeme stolové telefóny, faxy a podobné zariadenia.

UPS batérie (záložné zdroje)
Aj tento materiál môže byť recyklovaný.

Videokazety
V prípade, že videokazety obsahujú utajované skutočnosti, napríklad nahrávky z bezpečnostných kamier, vieme ich zoskartovať.

Káble
Všetky typy nepotrebných káblov, počítačové myši a klávesnice.

Mobilné telefóny
Telefón s nabíjačkou vložte do plastovej tašky, kontaktujte nás a pri najbližšej návšteve ho vyzdvihneme a následne zrecyklujeme.

Tlačiarne
Telefón s nabíjačkou vložte do plastovej tašky, kontaktujte nás a pri najbližšej návšteve ho vyzdvihneme a následne zrecyklujeme.

CD a DVD nosiče
V prípade, že vaše nosiče obsahujú utajované skutočnosti, naša spoločnosť ich pre vás zoskartuje. Obaly z CD a DVD nosičov sa recyklujú zvlášť.

Chladničky
Obsahujú nebezpečný plyn, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu. Green Wave Recycling s.r.o. zabezpečí ich odvoz a bezpečnú recykláciu.

Monitory
Monitory alebo televízory môžu byť znovu použité alebo bezpečne zrecyklované.

Ohľadom vypracovania cenovej ponuky na recykláciu elektroodpadu nás kontaktujte na tel. čísle
0948 185 514, prípadne e-mailom na info@gwr.sk

Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku