BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

DÔLEŽITOSŤ KOMPOSTOVANIA BRO A KUCHYNSKÉHO ODPADU

Spoločnosť Green Wave Recycling prináša riešenia na mieru prispôsobené požiadavkám klienta formou kontinuálnej aeróbnej technológie kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského biologického odpadu v uzavretej technológii.

Spracovanie a opätovné použitie organického odpadu prostredníctvom kompostovania patrí k najekologickejším spôsobom jeho odstraňovania. Kompostovanie znižuje zaťažovanie skládok, ale čo je dôležitejšie, aplikácia kompostu do pôdy nahradzuje organické látky a obnovuje uhlíkový cyklus, dodáva pôde štruktúru a zachováva biodiverzitu, zlepšuje zadržiavanie vody, zlepšuje odtok, potláča choroby plodín a zvyšuje produktivitu. Obzvlášť dôležitou otázkou sa v súčasnej dobe stáva likvidácia ťažko rozložiteľného kuchynského biologického odpadu.

Úplným uzavretím sa eliminujú problémy s pachom, výluhom, prachom a škodcami, čo umožňuje zariadeniu vyhovovať najvyšším požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia.
 

Čo je technológia HotRot
Často kladené otázky
Zariadenia HotRot
Prečo je HotRot iný a lepší

Ohľadom vypracovania cenovej ponuky nás kontaktujte na tel. čísle 0948 365 967, prípadne e-mailom na: info@gwr.sk

Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku