Legislatíva

Výpis z obchodného registra

Osvedčenie a potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti - Národný Bezpečnostný Úrad

REGISTRÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY - ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Povolenie na nakladanie s odpadmi

Zhodnocovanie odpadov

CERTIFIKÁT STN EN ISO 9001

CERTIFIKÁT STN EN ISO 14001

CERTIFIKÁT STN EN ISO 45001

CERTIFIKÁT GDPR

Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku