Výkup zberových materiálov - Zberový papier a plasty

V Green Wave Recycling sme schopní obchodovať takmer so všetkými druhmi recyklačného papiera, pokiaľ dosahuje nami akceptovateľnú kvalitu. Tu nájdete ilustráciu hlavných druhov recyklačného papiera, ktorý vykupujeme a dodávame do spracovateľských závodov.

Vlnitá lepenka 90/10

Minimálne 90 % štandardnej vlnitej lepenky a zostatok šedá vlnitá lepenka a baliaci papier.

Zmiešané noviny a časopisy

Štandardná špecifikácia pre balíkované noviny a časopisy, ktorá sa skladá z minimálne 70 % novinového papiera, s lepidlom alebo bez neho. Zostatok tvoria časopisy.

Zmiešaný papier

Balík pozostáva zo zmesí rôznych druhov papiera, a to medzi 15 – 20 % bieleho papiera, 30 % tlačiarenských odrezkov, 25 % farebného papiera, maximálne 15 % časopisov a môže obsahovať najviac 10 % grafického papiera. Materiál musí byť bez krúžkových a pákových zakladačov, samolepiaceho papiera, polylaminátov a iných nevhodných materiálov. Celkový vzhľad by mal byť jasný a svetlý.

Triedený kancelársky papier

Kancelársky papier zložený z farebného, skartovaného a bieleho papiera. Môže obsahovať kovové spinky a menej ako 20 % hnedých obálok a kartónu. Nesmie obsahovať neodfarbiteľný papier.

PET fľaše

Lisované PET fľaše roztriedené podľa farieb. Polyetyléntereftalát – zvyčajne fľaše nealkoholických nápojov. Fľaše zozbierané z domácností prostredníctvom separovaného zberu. Balíky nesmú obsahovať položky ako sklo, ostré predmety, stavebný materiál, pesticídy alebo chemické výrobky. Vrchnáčiky a nálepky sú klasifikované ako neoddeliteľná súčasť fľaše, preto ich nie je potrebné pred balením odstrániť.Ohľadom vypracovania cenovej ponuky výkupu zberových materiálov nás kontaktujte na tel. čísle
0948 185 514, prípadne e-mailom na info@gwr.sk


Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku