Mobilná skartácia dokumentov - naše služby

VEDIEŤ, ČO SKARTOVAŤ, JE ŽIVOTNE DÔLEŽITÉ

Napriek pokrokom v technológiách sa spotreba papiera naďalej zvyšuje. S tým rastie riziko, že vaše informácie skončia v nesprávnych rukách. Green Wave Recycling pomáha toto riziko minimalizovať. Poradíme vám ktoré dôverné informácie uložené na papierových nosičoch, by ste mali skartovať:

  Výkonná úroveň
 • Strategické správy
 • Rozpočty
 • Právne zmluvy
 • Korešpondencia
  Ľudské zdroje
 • Informácie o mzdách
 • Hodnotenie výkonnosti
 • Žiadosti
 • Disciplinárne správy a povýšenia
 • Zdravotné záznamy
  Výskum a vývoj
 • Nové informácie o produkte
 • Správy
 • Vzorce, plány produktu a skúšky
 • Nákresy
  Účtovníctvo a informačné technológie
 • Mzdové výkazy
 • Rozpočtové plány
 • Vnútorné správy
 • Dodávateľské informácie
 • Zoznam zákazníkov
  Služby
 • Manuály
 • Tréningové informácie
 • Zmluvy
 • Všeobecné infromácie o službách
 • Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia
 • Záznamy o testovaní výrobkov, atď.
  Verejné obstarávanie
 • Záznamy dodávateľa
 • Dodávateľské špecifikácie
 • Nákupné objednávky
 • Dodávateľské dôverné informácie
 • Firemné záznamy
  Predaj a marketing
 • Zoznamy zákazníkov a zmluvy
 • Stratégie
 • Reklama
 • Listy činnosti
 • Tréningové informácie

VIAC AKO LEN PAPIER

Green Wave Recycling svojou technológiou dokáže skartovať aj iné nosiče dôverných informácií:

  Predaj a marketing
 • Optické médiá (CD, DVD, Blue Ray a HD DVD)
 • Floppy diskety (3,5" diskety, 5,25" diskety)
 • Magnetické zálohovacie pásky
 • Röntgenové snímky
 • Videokazety
 • Audiokazety
 • Kasíno žetóny
 • Oblečenie
 • Textílie
 • Topánky
 • Bankomatové karty
 • Šekové knižky
 • Hracie karty
 • Propagačné kupóny

AKO SERVIS FUNGUJE

1. Vhodíte papier do zamknutej Green Wave Recycling nádoby určenej na skartáciu dokumentov.
2. Green Wave Recycling vozidlo s vyškoleným pracovníkom v uniforme vyzdvihne zamknutú nádobu a pripraví ju na skartáciu dokumentov.
3. Bez toho, aby ste opustili svoje pracovisko, prebehne za vašej prítomnosti proces skartovania. Celý obsah nádoby je vyprázdnený priamo do skartovača.
4. Pracovník prinesie nádobu späť na ďalšie použitie, vystaví váhový lístok a požiada vášho pracovníka o podpis dodacieho listu.
5. Skartovaný papier putuje ďalej do spracovateľského závodu, kde bude recyklovaný.
6. Klientovi vystavíme certifikát potvrdzujúci bezpečnú likvidáciu dokumentov.

KTO BY MAL NAŠE SLUŽBY VYUŽÍVAŤ

Lekárske komunity, od ktorých právne predpisy vyžadujú správne nakladanie s dôvernými informáciami o pacientoch, nemocnice a iné zariadenia, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, súkromné kliniky a lekári. Spoločnosti vo finančnom a poisťovacom odvetví a akékoľvek podnikateľské subjekty, ktoré nakladajú s dôvernými informáciami, ako sú napr. záznamy zo mzdy, zdravotné záznamy, pohľadávky, poistenia a mnohé iné.

Ohľadom cien skartácie dokumentov nás kontaktujte na tel. čísle
0948 185 514, prípadne e-mailom na info@gwr.sk

Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku