Vymazávanie dát

V Green Wave Recycling využívame služby spoločnosti Tabernus – poskytovateľa popredného svetového softvéru, certifikovaného na vymazanie údajov z hardvérových produktov, ktorý úplne odstráni všetky dáta z pevného disku alebo iného úložného zariadenia. Softvér využívajú rôzne spoločnosti po celom svete, prednostne sa uplatňuje vo vojenskom a obrannom sektore, ako aj vo verejnom, bankovom a IT sektore, v zdravotníctve a mnohých iných organizáciách.

Tabernus – globálny poskytovateľ vymazávania dát

  • Certifikácia – formálne certifikovaný program na vymazávanie dát
  • Flexibilita – riešenie pre všetky potreby klienta
  • Bezpečnosť – 100 % bezpečnosť procesu vymazávania dát
  • Hardvérové a softvérové riešenie pre veľký aj malý objem vymazania dát
  • Bezpečné vymazanie dát z flash úložiska médií, vrátane Android, iOS a BlackBerry
  • Bezpečné vymazanie dát z flash úložiska médií, vrátane Android, iOS a BlackBerry
  • Bezpečné vymazanie dát z SSD (Solid State Disk) po úspešnom testovaní metodikou ADISA (Asset Disposal Information Standard Alliance), k dispozícii pre jednotlivého klienta alebo medzinárodné korporácie

Dôležitosť vymazávania dát: Hard disky a iné pamäťové zariadenia obsahujú veľké množstvá osobných údajov. Ak tieto údaje uniknú, existuje vysoké riziko, že spoločnosti budú čeliť nemalým pokutám za porušenie zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov či strate reputácie a lojality svojich klientov.

Bezpečné vymazanie: Softvér bezpečne vymaže všetky dáta z pevného úložiska zariadenia.

Detailná správa: Softvér vytvorí detailnú správu a certifikát o vymazaní dát ako kontrolovateľné a overiteľné potvrdenie o tom, že všetky dáta boli vymazané v súlade s publikovanými štandardmi.

Ohľadom vypracovania cenovej ponuky na vymazávanie dát nás kontaktujte na tel. čísle
0948 185 514, prípadne e-mailom na info@gwr.sk

Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku