Výkup zberových materiálov - špecifikácia kvality materiálov

Cieľom spoločnosti Green Wave Recycling je posúdiť, monitorovať a kontrolovať kvalitu surovín, ktoré sú získavané prostredníctvom nás. Riaditeľ alebo manažér spoločnosti toto všetko kontroluje a hodnotí ešte pred dohodnutím zmluvy o nákupe.

Suroviny musia spĺňať predpísané špecifikácie, rovnako aj náklad surovín musí spĺňať predpísané normy, ktoré sú ustanovené v tejto prílohe a normy, ktoré vyžadujú príslušné environmentálne miestne a medzinárodné právne predpisy. Obrázky surového materiálu, ktorý sa má nakúpiť, sa musia dodávať aj v rámci konania kontroly kvality.

Pre viacej informácií si, prosím, stiahnite prospekt.

Pripojte sa aj vy

CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku